از ابتدا همه بازی ها برای رسیدن به هدف یکنفر از اعضا شورای شهر است

تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 شهریور 1396 | 00:53 ق.ظ
از ابتدا همه بازی ها برای رسیدن به هدف یکنفر از اعضا شورای شهر است زمان مطالعه: ۲ دقیقه اهواز شهردار بیمار و پیر با تحصیلات غیر مرتبط نمی خواهد… اهواز شهرداری با دانش و اخلاق بالا می خواهد نه شهرداری با دانش پایین و جسمی بیمار! ♦متاسفانه عده ای که سالها مدعی عدم قومگرایی و اختلافات قومی اند نشان دادند که از همه قومگراترند و اعتقادی به تحزب ندارند!  نخبگان: از زمان نهایی شدن […]
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

اهواز شهردار بیمار و پیر با تحصیلات غیر مرتبط نمی خواهد… اهواز شهرداری با دانش و اخلاق بالا می خواهد نه شهرداری با دانش پایین و جسمی بیمار!

♦متاسفانه عده ای که سالها مدعی عدم قومگرایی و اختلافات قومی اند نشان دادند که از همه قومگراترند و اعتقادی به تحزب ندارند!

 نخبگان: از زمان نهایی شدن نتیجه انتخابات متاسفانه بعضی از اعضا در صدد تحقق هدف خودش یا گروهش در انتخاب شهردار بوده تا مصلحت شهر

♦بعضی از اعضا شورا که خود را بسیار بالاتر از بقیه میبینند از روز اول هدفشان انتخاب یکی از مدیران قبلی شهرداری بود و همانطور که قبلا گفتیم از اسم جمالی نژاد تنها برای حذف بقیه وایجاد اختلاف بین اعضا واقوام استفاده کردند تا در دقیقه نود با استفاده از محدودیت زمانی؛ زمینه را برای حضور گزینه خودشان که در اوایل کار هیچ اقبالی برایش نبود و درظاهر به دلیل بیماری انصراف داده بود؛ مهیا کنند و جالب اینکه در روزهای اول حتی بقیه اعضا شورا راهم نادیده گرفته بودند و با وی صحبت های نهایی را هم کرده بودند و با یکی از نمایندگان مجلس هم دیدار داشتند ومعاونانش را هم تعیین کردند!!!! ولی در ابتدای کار دیدند؛ درصورت مطرح شدن با مخالفت سایر اعضا مواجه خواهند بود و لذا با یک بازی جدید وارد کارزار شدند .

♦اما حرف ما این است که منافع شهر را فدای منافع و اهداف خودمان نکنیم .
کسی که دارای دانش بسیار پایین ومدیریت غیر علمی است وعلاقه دارد با مدیران ضعیف تر از خودش کارکند که با توهین های شرم آور به آنها خود را ارضا روحی کند به درد این شهر نمیخورد .

اهواز؛ بیمار بد حال است؛ طبیب ودرمان دارویی می خواهد نه درمان گیاهی .

کارکنان شهرداری و اعضا شورا احترام و محیط سالم میخواهند نه بی احترامی وبی اخلاقی ومدیریت غیرعلمی و سرکارگری!!!

♦ده ها نفر در همین استان و شهرداری و کشورواز اقوام مختلف خوزستانی هستند که هم جوانتر و با انرژی تر هستند؛ هم از نظر جسمی وروحی سالم و با نشاطند؛ هم دانش وعلم بالا دارند؛ هم اخلاق و تعامل دارند ؛

اصلا خود سیدخلف یک سروگردن ازوی بالاتر وحتی با وجود فشارهای گسترده بعضی اعضا شورا عملکردش بهتر بود .

آزموده را آزمودن خطاست.

اصلا خیلی ها شروع بیشتر بی قانونی ها در واگذاری های پروژه و پروانه ساخت ها و خروج از ضابطه وقانون مندی را از دوره او میدانند چون اعتقادی به ضابطه ندارد.

?متاسفانه کسانی که خودشان درظاهر ادعای مبارزه با قوم گرایی دارند فقط براساس قوم گرایی؛ از روز اول میخواهند گزینه قومی خودشان را انتخاب کنند!!!! انتخابی که اهواز را سالها به عقب خواهد برد.

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار