برای راهپیمایی حمایت از قدس در اهواز در حمایت فلسطین

زنی با نوزادش در زیر ظل خورشید خوزا

به قلم مدیر مسئول نخبگان
تاریخ انتشار: پنجشنبه 4 آبان 1402 | 18:51 ب.ظ
زنی با نوزادش در زیر ظل خورشید خوزا زمان مطالعه: ۲ دقیقه به دشمنان ما بگو ماملتی ایستاده ایم ایستادگی ما به بلندای تاریخ ایستادگی ما کمر تاریخ را خم می‌کند تا جهان به ما با دیده احترام بنگرد.
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

فلسطین قطعا آزاد خواهد شد

زنی با نوزادش در زیر ظل خورشید خوزا

اعتدال نخبگان: اهواز برای کودکان شهید غزه و قدس مراسم راهپیمایی باشکوهی در روز چهارشنبه برگزار نمود ، مرد و زن و پیر و جوان همه بودند و آنچه توجه مرا بخود جلب کرد زنی با کودک شیرخوار خود در گرمای این روزهای اهواز بود گرمای آبان که هنوز هم طاقت‌فرساست.

زنی با نوزادش در زیر ظل خورشید خوزا

زنی با نوزادش زیر ظل خورشید “خوز” آمده بود که بگوید تفاوتی میان نوزاد من و فلسطین نیست !

چهارشنبه سوم آبان ۱۴۰۲ در تاریخ اهواز تثبیت شد تا آیندگان بدانند ما در جای درستی قرار گرفته ایم و تصمیم درستی داشته ایم،با دلهایمان که برای مظلومیت قدس شریف می‌سوزد و این دلها نامیرا هستند و این دلها جاودانه اند زیرا که عاشق اند و این قلب عاشق ماست که ماندگار در تاریخ می ماند..

(( هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما ))

به دشمنان ما بگو ماملتی ایستاده ایم
ایستادگی ما به بلندای تاریخ
ایستادگی ما کمر تاریخ را خم می‌کند تا جهان به ما با دیده احترام بنگرد.

زنی با نوزادش در زیر ظل خورشید خوزا

ایران همواره طرفدار مظلوم بوده است. ایران معاصر به فرماندهی رهبری فرزانه در قشنگترین قلب تاریخ ایستاده است پشت سر مظلومان جهان مخصوصا فلسطین که پاره تن اسلام است و این فرموده ی آن امام همام است که ما را متعهد و هشیار نمود.

اهواز به دقیقه سوم آبان ۱۴۰۲ روزی باشکوه را رقم زد تا آیندگان بدانند ما درست ترین تصمیم ممکن را گرفته ایم تا بگوییم:
(( فلسطین قطعاآزادخواهدشد))

دکترسعیدآژده

مدیرمسئول نخبگان خوزستان

چهارشنبه سوم آبان۱۴۰۲

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار