مطلب اختصاصی اعتدال نخبگان

قطعی مکرر برق در ساعات اوج گرمای اهواز ؛ استاندار خوزستان فکری بحال مدیریت برق اهواز بکند!

دکتر سعید آژده
تاریخ انتشار: دوشنبه 2 خرداد 1401 | 16:36 ب.ظ
قطعی مکرر برق در ساعات اوج گرمای اهواز ؛ استاندار خوزستان فکری بحال مدیریت برق اهواز بکند! زمان مطالعه: < 1 دقیقه دکتر سعید آژده- مدیر مسئول اعتدال نخبگان/ قطع برخی مناطق اهواز مثل زیتون کارمندی ، کوروش، ملی راه، جواهری ، فرهنگیان و….تا شرق و غرب اهواز در روز گذشته در اوج گرما ما بین ساعات ١۴ تا ١٨ رفته بود و هم اکنون. از ساعت ١۴:٣٠ دقیقه که اوج گرماست بیشتر مناطق اهواز مخصوصا زیتون […]
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

دکتر سعید آژده- مدیر مسئول اعتدال نخبگان/ قطع برخی مناطق اهواز مثل زیتون کارمندی ، کوروش، ملی راه، جواهری ، فرهنگیان و….تا شرق و غرب اهواز در روز گذشته در اوج گرما ما بین ساعات ١۴ تا ١٨ رفته بود
و هم اکنون. از ساعت ١۴:٣٠ دقیقه که اوج گرماست بیشتر مناطق اهواز مخصوصا زیتون کارمندی و حومه ،مردم با بی برقی مواجه اند آن هم در شرایطی که اهواز از گرمترین نقاط ایران است و بزرگترین نیروگاه ها را در خود و پیرامون خود دارد
در شرایط کرونا و هزاران مشکل دیگر دیروز و امروز تقریبا و البته تحقیقا تمام نقاط اهواز در ساعات مختلفی با بی برقی مواجه بوده اند

گفتنی ست در تهران و برخی شهرهای کشور نیز ما شاهد خاموشی بوده ایم
اما بی برقی در اهواز واقعا در اوج ساعات گرم غیر قابل توجیه است…

آنهم در ساعتی که کارگران و کارمندان خسته از کار بر میگردند و آنگاه گرمای طاقت ناپذیر اهواز ، بزرگترین دغدغه مردمی شده که از بدیهی ترین امکانات محروم اند..

جا دارد نهادهای نظارتی هرچه زودتر ورود کنند و استاندار خلیلیان نیز فکری به حال مدیریت برق اهواز کنند

مدیر مسئول اعتدال نخبگان-سعید آژده

اهواز /زیتون کارمندی ساعت ١۵:۵٢ در اوج گرما!

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار