لزوم حمایت همه جانبه شورا از شهردار

خطاب به اهالی عزیز شورای شهر اهواز! تنها دو ماه و نیم زمان ، ملاک سنجش عملکرد هیچ شخصی نیست!

سعید آژده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 شهریور 1398 | 02:13 ق.ظ
خطاب به اهالی عزیز شورای شهر اهواز!  تنها دو ماه و نیم زمان ، ملاک سنجش عملکرد هیچ شخصی نیست! زمان مطالعه: ۳ دقیقه لزوم حمایت همه جانبه شورا از شهردار خطاب به اهالی عزیز شورای شهر اهواز! تنها دو ماه و نیم زمان ، ملاک سنجش عملکرد هیچ شخصی نیست! نخبگان /سعید آژده: هنوز دو ماه و نیم از گذشتن عملکرد شهردار شاعری نگذشته است که بناگاه اخبار گوناگونی از سوی دشمنان توسعه شهر به گوش میرسد که […]
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

لزوم حمایت همه جانبه شورا از شهردار

خطاب به اهالی عزیز شورای شهر اهواز!

تنها دو ماه و نیم زمان ، ملاک سنجش عملکرد هیچ شخصی نیست!

نخبگان /سعید آژده: هنوز دو ماه و نیم از گذشتن عملکرد شهردار شاعری نگذشته است که بناگاه اخبار گوناگونی از سوی دشمنان توسعه شهر به گوش میرسد که چندان خوشایند مردم اهواز نیست ، مردمی که پس از سالها یک جوان تحصیلکرده و مجرب که فرزند همین شهر است را بر سکان شهرداری دیده اند و بیش از هر زمان دیگری امید آن دارند که با فرصت دادن به وی، (همچون شهرداران گذشته که به آنان زمان داده شد )در نهایت انشالله بتواند گام های توسعه را یکی یکی با شدت و حدت بیشتری طی کند…

موسی شاعری شهردار جوانی که دو ماه و نیم قبل به عنوان جوانترین شهردار کلانشهرهای کشور توانست حکم اش را از وزیر کشور بگیرد امید آن را دارد که با حمایت حد اکثری شورا بتواند با فراغ بال کارش را به پیش ببرد؛
شهرداری که چشم امیدش تنها به همین حمایتهای اعضای شورا و مردم است تا با تمام توان از وی پشتیبانی کنند بلکه بتواند با دلگرمی از همین پشتوانه ، شهر را به روی ریل های توسعه بیاورد اما متاسفانه اینروزها دشمنان توسعه شهر با تحریک نمودن چند عضو عزیز شورا سعی در ایجاد اختلاف دارند
تا بلکه برای وی طرح سوال بزنند!

خوب دقت کنید مخاطبان عزیز تنها و تنها دو ماه و نیم از سپردن شهر به شاعری ست و کدام عقل سلیم می تواند به چنین باوری برسد؟!

کدام ذهن خلاق توانسته؟! کدام منطق؟ کدام استدلال؟! کدام انصاف و کدام وجدان؟! که تنها و تنها با گذشت دو ماه و نیم بخواهیم راجع به عملکرد یک شخص تصمیم گیری نماییم؟!

 نه آقایان عزیزم نه برادران گرامی ام! نه اهالی ارجمند شورای شهر اهواز!
شما اگر بدنبال سعادت شهر و آبرو و آتیه خودتانید بگذارید شهردار جوان شهر کارش را انجام دهد و مثل برادران بزرگ وی دستش را بگیرید کمکش کنید اگر جایی قصوری شده است به وی بگویید و نگذارید تنها بماند.

هیچ نزد خودتان اندیشیده اید که دیگران راجع به عملکرد شما چگونه قضاوت می کنند!؟

هیچ می دانید اگر وی استیضاح شود اول از هر چیزی و هر کسی خودتان زیر سوال خواهید رفت و بشدت از چشم مردم خواهید افتاد…

آی اهالی شورا! مردم چشمان تیزبینی دارند ، بروید و در کوچه پس کوچه های شهر بپرسید، ببینید راجع به شهردار جوان اهواز چه می گویند

ببینید مردم چگونه با رضایت و امید چشم به توسعه و آینده شهرشان دارند و آتیه اهوازشان را در عملکرد همین شهردار جستجو میکنند باور کنید اگر اتفاقی برای وی بیفتد خدا می داند شما از زیان کنندگانید و آن وقت است که :
شما روح توسعه شهر را کشته اید آنجاست که نیروی جوانی و استعداد بدیع یک جوان پر امید را به یغما برده اید …آنجاست که شما جسارت نیروی جوانی را کشته اید و چگونه جوانان دیگر با عشق به توسعه شهرشان بخواهند بسوی آینده بیاندیشند!
آن وقت است که هیچ جوانی بشما اعتماد نخواهد کرد
پس واقع بین باشید و یاری اش کنید یاری اش کنید

 

❌اپیزوددوم:

قطعا اعضای شورا از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و در فرصت محدود دو ساله باقیمانده با حمایت بی دریغ خود از شهردار جوان می توانند اعتماد شهروندان را بخود جلب نموده و کارنامه درخشانی را در دوره پنجم از خود به یادگار گذارند.

آی اهالی عزیز شورا!
تا فرصت برایتان باقی ست اعتماد خودتان و شهردار را متقابلا به همدیگر جلب کنید تا چشم بزنید می بینید که فرصتی نمانده و چشم برهم بگذارید زمانتان تمام است و باید به مردم کارنامه ارائه نمایید
تا بلکه دور بعد هم بتوانید اعتماد مردم را بدست آورده و رای بیاورید وگرنه برای همیشه از خاطره ها محو می شوید؛

راه نجات تنها چسبیدن به کار عمرانی در شهر و کمک به شهردار و همدلی با ایشان است

آی اهالی شورا! دچار حاشیه نشوید و در فرصت باقیمانده به کار علمی و عملی و عمرانی بچسبید و مردم با چشمان تیز بین خود نظاره گر عملکردتان هستند.

با آمدن شهردار جدید و عملکرد فوق العاده ای که در این دو ماه و نیم داشته دستهایی تلاش می کنند تا شورا را از کار اصلیشان باز داشته و دچار حاشیه نمایند تا شهردار را از کار انداخته و ناموفق جلوه دهند وگرنه طرح استیضاح در فرصت دوماه و نیمه کاملا هدف دار و بی منطق است و شورایی ها نباید فریب این جریان را خورده و به حاشیه بپردازند.

پس سخن کوتاه با بیتی از خواجه شیراز:

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات
بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن!

پس اهالی عزیز شورا با سختکوشی و حمایت همه جانبه و اتحادتان عیب از رخ شهر بشویید و از انتخابتان حمایت و دفاع کنید که تنها راه نجات همین اتحاد و انسجام و تلاش و کوشش در جهت عمران شهر است شاعری جوان است حمایتش کنید که بزودی مزد حمایتتان را در توسعه شهر خواهید دید انشالله.

سعیدآژده ۲۰/۶/۱۳۹۸ اهواز زیتون کارمندی

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار