آگهی مزایده عمومی

تاریخ انتشار: دوشنبه 5 تیر 1402 | 09:05 ق.ظ
آگهی مزایده عمومی زمان مطالعه: < 1 دقیقه شناسه آگهی: ۱۵۱۸۹۶۴ شناسه انتشار : ۴۰۷۵   جمهوری اسلامی ایران وزارت امور و اقتصاد و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران ستاد نظارت گمرکات خوزستان در نظر دارد تعداد ۱ دستگاه خودرو از رده خارج و اوراقی را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی   www.setadiran.ir با شماره مزایده […]
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

شناسه آگهی: ۱۵۱۸۹۶۴

شناسه انتشار : ۴۰۷۵

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور و اقتصاد و دارایی

گمرک جمهوری اسلامی ایران


ستاد نظارت گمرکات خوزستان در نظر دارد تعداد ۱ دستگاه خودرو از رده خارج و اوراقی را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی   www.setadiran.ir با شماره مزایده ۱۰۰۲۰۰۵۳۹۴۰۰۰۰۰۴ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

 

تضمین شرکت در مزایده :  میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار ( مزایده ) معادل ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده و باید به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردد.

اصل ضمانت نامه باید از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۴در ساعات اداری به نشانی : اهواز امانیه خیابان لقمان ستاد نظارت گمرکات خوزستان ارسال گردد.

 

زمان بازدید: متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ در ساعات اداری ( ۷ الی ۱۳ ) به نشانی : اهواز امانیه خیابان لقمان ستاد نظارت گمرکات خوزستان نزد آقای آقابک و یا واحد فنی موتوری مراجعه کرده و از خودروی مورد مزایده دیدن نمایند .

 

مهلت دریافت اسناد : ازتاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  www.setadiran.ir

 

مهلت ارائه پیشنهادها :  تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۵از طریق سامانه تدارکات

الکترونیکی  www.setadiran.ir

 

زمان بازگشایی پاکات : روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱ در محل ستاد نظارت گمرکات خوزستان

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار