مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان و مجری طرح داناب، آب را مظهر زندگی عنوان کرد و افزود: حفاظت و نگهداری از منابع آب یک تکلیف همگانی است و هر سازمان باید با استفاده از ظرفیت های موجود، نسبت به این مهم احساس وظیفه کند.”مهدی عظیمی فر” با اشاره به تاثیرپذیر بودن کودکان و نوجوانان، تاکید کرد: ضروری است فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه از پایه شروع و نهادینه شود چرا که این طیف آینده سازان این مرز و بوم هستند.

وی با اشاره به این که مسئله کمبود آب در سراسر جهان به بحرانی عمومی تبدیل شده است گفت: هدف از برگزاری این نشست ها، ایجاد حساسیت و مسئولیت در ذینفعان به عنوان سفیران آب نسبت به صرفه جویی در مواجهه با خشکسالی با رعایت و اصلاح الگوی کشت و استفاده از شیوه های نوین آبیاری برای مقابله با  بحران کم آبی است.

مجری طرح داناب بر لزوم تداوم کارگاه های آموزش صرفه جویی آب، در سال جاری تاکید کرد .

در پایان، متخصصان سازمان نسبت به ارایه گزارش از وضعیت منابع آب استان اقدام و به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.