مطیعی هفته آینده معارفه می شود

پس از بالدی مدیر کل منابع طبیعی نیز برکنار شد

تاریخ انتشار: پنجشنبه 28 بهمن 1395 | 14:55 ب.ظ
پس از بالدی مدیر کل منابع طبیعی نیز برکنار شد زمان مطالعه: < 1 دقیقه نخبگان: پس از برکناری بالدی از مدیریت بحران استانداری ٬ این بار مدیرکل منابع طبیعی نیز برکنار شد و احمدمطیعی به جای بذرکار شنبه هفته آینده معارفه می شود مدیر روابط عمومی منابع طبیعی در گفتگو با نخبگان ضمن تایید این خبر گفت: معارفه شنبه هفته آینده برگزار می شود
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نخبگان: پس از برکناری بالدی از مدیریت بحران استانداری ٬ این بار مدیرکل منابع طبیعی نیز برکنار شد و احمدمطیعی به جای بذرکار شنبه هفته آینده معارفه می شود

مدیر روابط عمومی منابع طبیعی در گفتگو با نخبگان ضمن تایید این خبر گفت: معارفه شنبه هفته آینده برگزار می شود

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار