روزهای خوش توسعه عمرانی اهواز با شهردار امینی در راه است

تاریخ انتشار: سه شنبه 29 فروردین 1402 | 19:12 ب.ظ
روزهای خوش توسعه عمرانی اهواز با شهردار امینی در راه است زمان مطالعه: ۳ دقیقه نخبگان : پس از فسادزدایی در هیجده ماه گذشته البته با طعم توسعه و عمران می‌توان سال جدید را سال رسیدن اهواز به روزهای خوش عمرانی نامید سالی که با حمایت همه جانبه استاندار ، نمایندگان و اعضای شورای شهر ما با جلوه های تازه ای از مدیریت شهری اهواز روبرو خواهیم شد ، سالی که اهواز […]
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

نخبگان : پس از فسادزدایی در هیجده ماه گذشته البته با طعم توسعه و عمران می‌توان سال جدید را سال رسیدن اهواز به روزهای خوش عمرانی نامید سالی که با حمایت همه جانبه استاندار ، نمایندگان و اعضای شورای شهر ما با جلوه های تازه ای از مدیریت شهری اهواز روبرو خواهیم شد ، سالی که اهواز می‌تواند در فضای عمرانی استنشاق کند سالی که اهواز بالاخره خواهد توانست از موانع بلند عدم توسعه عبور کند سالی که مدیریت شهری اهواز تمام توانش را یکجا معطوف پیشرفت شهر خواهد کرد……

در هیجده ماه اخیر شهر اهواز عمر توسعه و عمرانی خود را با شهرداری سپری نمود که فساد ستیزی اصلی ترین مشخصه او‌ بوده است ، در مدت سپری شده حاشیه های زیادی را دشمنان توسعه اهواز بوجود آوردند که عبور از این حاشیه ها و حل آنان گاه فرصتهای پیشرفت را از هر شخصی میگیرد ولی شهردار باتجربه اهواز نشان داد مرد روزهای بحران است او یک اهواز درب و داغان از نظر مدیریتی را تحویل گرفت و برای اصلاح آن خون و دل فراوانی خورد تاجایی که در روزهای آخر سال گذشته و اول سال جدید با حمله قلبی روبرو شد و وی را راهی بیمارستان برای عمل (قلب آنژیو) کرد

امینی در سخت ترین روزهایی که بیمار بود هم دست از سرکشی به مناطق اهواز نکشید و هرگز از بیماری خود سخن نگفت تنها ‌کسانی که از نزدیک با وی کار میکنند میدانند وی علیرغم درد و‌رنج چگونه برای توسعه اهواز پا پس نمیکشد.

علی ایحال اهواز در سال جدید با شهردار متفاوت تری از سال گذشته مواجه خواهد شد از این جهت که وی دیگر دغدغه ای جز توسعه و عمران اهواز ندارد و با توجه به فسادزدایی انجام شده، بدنه شهرداری آماده کار است و در چنین شرایطی میتوان تنفس سالم کرد نه در شرایط گذشته و همین دلیل اصلی ترین عامل برای حرکت روبه جلو هر مدیری ست که تا فساد از بین نرود ،توسعه هم حاصل نخواهد شد

اصلی ترین عملکرد عمرانی امینی را باید در تکمیل و افتتاح پل چمران، رفع مشکلات بانکی فراوان و گسترده شهرداری و پل ال سی۳۰۰ و ۴۰۰ اهواز باید جستجو کرد که این سه عامل اصلی ترین عوامل و کارهایی بودند که شهردار امینی در چند ماه گذشته انجام داده است

عوامل حاشیه ساز که همواره با تخریب چهره شهر و چهره مدیریت شهری سعی در انکار زحمات شهردار داشته اند نیز در مدت گذشته همواره از اصل تخریب غافل نشده اند و تا میدان را خالی دیده اند به تخریب سیستماتیک خود ادامه داده اند که شهردار امینی البته باهوش تر از همیشه تنها به اصل کار پرداخت و هرگز نگاهی به این حواشی نداشت…

آنچه مسلم است این است که اهواز در سال پیش رو تشنه توسعه ی همه جانبه است و در این راه حمایت و اتحاد همه جانبه را می طلبد تا راه را برای عمران اهواز هموارتر کنیم از شخص استاندار گرفته تا نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و در نهایت رسانه ها که همیشه بازوان توانمند برای توسعه اهواز بوده اند اگر عوامل فوق دست به دست هم بدهند یقیننا اهواز خواهد توانست به بهترین روزهای آرامش توسعه عمرانی خواهد رسید و این راه به یقین با بودن شهرداری با تجربه و تکنوکرات به سرانجام خواهد رسید .

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار