معاونت های غیر بومی در مدیریت شهری اهواز در راه است ….

سونامی تغییر نیروهای بومی و حذف سلسله وار/ آقای شهردار یک لحظه بأیست!

دکتر سعید آژده
تاریخ انتشار: یکشنبه 23 آبان 1400 | 15:40 ب.ظ
سونامی تغییر نیروهای بومی و حذف سلسله وار/ آقای شهردار یک لحظه بأیست! زمان مطالعه: ۲ دقیقه دکتر سعید آژده – مدیر مسئول اعتدال نخبگان/ اهواز اینروزها تبدیل به بازیچه ای ست در دست بازیگرانی که نقش اصلی خود را گویا خیلی زود از یاد برده اند! بحران مشروعیت اینروزها در ضمیر ، مرجع خود را سریع تر از هر زمان دیگری یافته است… و دریغا اهواز! شهری که باید قطب اول […]
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

دکتر سعید آژده – مدیر مسئول اعتدال نخبگان/ اهواز اینروزها تبدیل به بازیچه ای ست در دست بازیگرانی که نقش اصلی خود را گویا خیلی زود از یاد برده اند!

بحران مشروعیت اینروزها در ضمیر ، مرجع خود را سریع تر از هر زمان دیگری یافته است… و دریغا اهواز! شهری که باید قطب اول توسعه اقتصادی ایران باشد بناگاه چنین در انحصار کسانی به گوشت قربانی مبدل گشته است!!

طبق اخبار واصله در سیستم معاونت های شهری قرار است تغییراتی گسترده انجام انجام شود و نیروهای جایگزین هم غیر بومی اند و هیچ شناخت نسبت به اهواز ندارند

جای تاسف است که نیروهای بومی اهواز که سالهای سال برای این شهر زحمت کشیده و توانسته اند به چنین جایگاهی برسند قربانی غیر بومی هایی شوند که هیچ شناختی نسبت به عمران و خدمات شهری اهواز ندارند!

*باز هم فاجعه ای دیگر

گویا امروز پس از حذف بابک ربیعی شاهد خواهیم بود (طبق شنیده ها ) علیرضا عالی پور ،بابک محمدی ،عباس آبیار و فرزین حاتمی ، از افرادی اند که در لیست تعویض قرار دارند!

و البته برای دو سه سازمان دیگر نیز خوابهایی دیده شده که در صورت تعبیر شاهد نگرانی های زیاد در بدنه شهری خواهیم بود!

کسانی که سالهاست دنبال نابودی مدیریت شهری اهواز اند اینروزها دارند بنوعی اهداف خود را تعبیر شده می بینند! و شهر قربانی سیاسی دیدگاه های بیماری میشود که راهی جز به ناکجا آباد ندارد….

در سخنان رهبر معظم به تکرار ،تاکید شده و رییس جمهور عالم ما دکتر رئیسی بارها عنوان نموده اند نیروهای بومی که به سختی توانسته اند در دیار خود رشد کنند نباید به یکباره چنین قربانی شوند

روی سخت ما با استاندار خلیلیان و دیگر افراد ذی نفوذ استان و اهواز است که اگر کلیت مدیریت شهری اهواز و معاونت های آن در این برهه حساس بدست نیروهای غیر بومی بیفتد ، مرکز استان ما چگونه دستخوش یک تراژدی میشود….
و فاجعه پشت فاجعه رخ خواهد داد در حالیکه شهر بیش از هر زمان دیگر نیاز به آرامش دارد…
آی آقایان! لطفا آرامش را از اهواز ما نگیرید!

آقای شهردار یک لحظه بأیست و به عقب خود نگاهی بیانداز ….سپس تأملی کن! و به پیش رو بنگر…اینجا اهواز است و جا دارد در انتها بشما بگویم :عاقبت مبادا پشیمان شویم…!

?دکتر سعید آژده مدیر مسئول نخبگان
٢٣ آبان ١۴٠٠ اهواز

عکس شهردار امینی : وب سایت شهرداری اهواز

عکس سعید آژده : گالری شخصی

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار