به گزارش نخبگان و به نقل از شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،محمدرضا عزیزپور،مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان در کسب رتبه برتر در اجرای پروژه اطلاع رسانی،آموزش و فرهنگ سازی تقدیر کرد.

در این پروژه روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان با کسب نمره ۱۰۰  رتبه برتر را کسب کرد.