آنهایی

آنهایی که می خواهند امینی شهردار اهواز نباشد

زمان مطالعه: 2 دقیقه اعتدال نخبگان: همانگونه که کارشناسان مسائل شهری، رسانه و ...
بیاییم

بیاییم بازوان مدیریت شهری در توسعه شهرمان باشیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه دکتر سعید آژده- مدیر مسئول اعتدال نخبگان : شهرداری اهواز ...
ارسال خبر و پیشنهاد به نخبگان
آرشیو ماهیانه
آخرين اخبار
پربازديدترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار