پیش بینی ترکیب نمایندگان دوره دوازدهم مجلس از حوزه اهواز

به قلم دکتر سعید آژده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 | 02:13 ق.ظ
پیش بینی ترکیب نمایندگان دوره دوازدهم مجلس از حوزه اهواز زمان مطالعه: ۲ دقیقه نخبگان- دکتر سعید آژده: بانزدیک شدن به زمان انتخابات دوره دوازدهم مجلس دراهواز گمانه زنی ها برای انتخاب ترکیب نهایی نمایندگان حوزه اهواز شدیدتر شده است و در این بین حداقل سه نفر از اصول گرایان شورای اسلامی شهر خود را برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی آماده می کنند. گمانه زنی ها و تحلیل سیاسی […]
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

نخبگان- دکتر سعید آژده: بانزدیک شدن به زمان انتخابات دوره دوازدهم مجلس دراهواز گمانه زنی ها برای انتخاب ترکیب نهایی نمایندگان حوزه اهواز شدیدتر شده است و در این بین حداقل سه نفر از اصول گرایان شورای اسلامی شهر خود را برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی آماده می کنند.

گمانه زنی ها و تحلیل سیاسی محیطی حاکی از این است که ترکیب نمایندگان دوره دوازدهم مجلس در اهواز رااصول گرایان تشکیل میدهند ،که دراین میان بدون تقدم و تاخر نامها شانس مجتبی یوسفی ، سید کریم حسینی ، جاسم موسی پور ، سیدمحسن موسوی زاده، احمدسراج ،جعفر فلسفی ، و احتمالا محمدامیر ، سیدشکرخدا موسوی و همچنین سیدناصر مهداوی بعنوان چهره میانه رو بیش از سایرین است، با توجه به اینکه حداقل میزان رای ۲۰ درصد شده است قطعا در دوره اول نمایندگان تعیین میشوند .

در تحلیل آینده به بررسی کاندیدای صاحب شانس و سبد رای هرکدام و حامیان این کاندیدا و شانس پیروزی هرکدام خواهیم پرداخت.

به نقش دو نماینده فعلی اهواز،خواهم پرداخت تاکید می‌کنم فقط دو نماینده چرا که این دوره اهواز از نعمت نماینده سوم محروم بوده است

در مطلب آتی نقاط ضعف و قوت مجتبی یوسفی و سید کریم حسینی را بدون تعارف با آنها عنوان میکنیم و از ظهور پدیده های آتی انتخابات مجلس در اهواز نام خواهیم برد و به یک جریان حامی پشت پرده انتخابات که مرموزانه مهره چینی می‌کند نیز اشاره خواهیم کرد
از مهره چینی تفکرات پشت پرده تا مهره های آنان و نیز اینکه تا چه اندازه آنان در سرنوشت شهر تاثیر منفی یا مثبت داشته اند قلم خواهیم زد….یک جریان مردمی و مظلوم نیز وجود دارد که همواره بدلیل اینکه فاقد قدرت سیاسی بوده به محاق رفته است…

آنچه بدیهی ست نقاط ضعف و قوی زیادی بین دو نماینده فعلی مجلس اهواز وجود دارد که این نقاط همچنان که میتواند برای آنان حائز اهمیت و شانس باشد به همان اندازه خطرناک است ،یکی از دو نفر آنان بشدت توانسته جریان ها را برای حمایت از خویش متقاعد و دیگری در کشور و مجلس بسیار متنفذ ظاهر شده است
آینده اهواز با وجود چنین چهره هایی مینواند آینده ای روشن باشد که در مطلب بعدی به تفسیر به آن اشاره خواهیم کرد و این قلم آمادگی پذیرش اطلاعات از سوی نخبگان اهوازم که هر ایده و آرای دارند می‌توانند بشکل شخصی برایم ارسال کنند تا در داوری خدایی نکرده دچار لغزش نشویم.

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار