گزارش خبری تصویری اعتدال نخبگان

درب میدان دام درب کشتارگاه نیست!آقایان منصفانه قضاوت کنیم!

دکتر سعید آژده
تاریخ انتشار: پنجشنبه 27 مرداد 1401 | 14:41 ب.ظ
درب میدان دام درب کشتارگاه نیست!آقایان منصفانه قضاوت کنیم! زمان مطالعه: ۴ دقیقه ?ملاک اصلی تایید مدیر بهداشت و مدیر دامپزشکی از کشتارگاه اهواز است دکتر سعید آژده – اعتدال نخبگان: ماجرای تخریبی پیمانکار کشتارگاه اهواز گویا تمامی ندارد و رقبای وی که سالها به طمع گرفتن کشتارگاه افرادی را اجیر به تخریب وی میکنند هنوز خسته نشده اند درحالیکه مهندس البرز کریمی جوانی انقلابی و وفادار به […]
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

?ملاک اصلی تایید مدیر بهداشت و مدیر دامپزشکی از کشتارگاه اهواز است

دکتر سعید آژده – اعتدال نخبگان: ماجرای تخریبی پیمانکار کشتارگاه اهواز گویا تمامی ندارد و رقبای وی که سالها به طمع گرفتن کشتارگاه افرادی را اجیر به تخریب وی میکنند هنوز خسته نشده اند

درحالیکه مهندس البرز کریمی جوانی انقلابی و وفادار به آرمان های نظام و رهبری ست و هرگز باج به دشمنان نداده و نمیدهد

کریمی درحالی کشتارگاه را بدست گرفت که از کوچکترین امکانات بدیهی هم بی بهره بود که به لطف کوشش های وی کشتارگاه اهواز به شکل پیشرفته ای مبدل شده است که از مجهزترین کشتارگاه های کشور و بهترین کشتارگاه صنعتی خوزستان است

ماجرا از آنجا آغاز میشود که تعدادی از پیمانکارانی که میخواهند کرسی مدیریت کشتارگاه را بدست بگیرند گاه و بیگاه با اجیر نمودن برخی افراد ، فضای تیره و مخربی را به جای بیان واقعیات ترسیم و انعکاس میدهند
کلیپ تخریبی ارائه شده از کشتارگاه اهواز هرگز بیان واقعیات نیست بلکه فیلمبردار با زیرکی از درب دیگری وارد شده است!
حقیقت اینجاست که درب اصلی کشتارگاه جنوبی ست و درب قسمت دام از طرف شمال کشتارگاه است که کلیپ ارائه شده هیچ ربطی به کشتارگاه ندارد و متاسفانه کمبودهای بخش دام اهواز را بنام کشتارگاه صنعتی اهواز به تصویر کشیده اند!

فیلمبرداری از محصولات حذفی و تبدیل ضایعات بخش دیگری از حربه تخریب مدیریت فعلی کشتارگاه است که در کلیپ فوق استفاده نموده اند!

ماجرا اینجاست که فرد مزبور میخواست بدون مجوز و بدون هماهنگی و بدون پروتکل های بهداشتی وارد کشتارگاه شود که حراست کشتارگاه از ورود افراد بدون پروتکل بهداشتی ممانعت بعمل آوردند

ماجرا اینجاست که تخریب کنندگان روز بعد که بهمراه معاون محترم دادستان ، نماینده بهداشت دانپزشکی شهرداری ‌و برخی معترضین وارد و از قسمت های مختلف بازید و از سالن اصلی کشتارگاه دیدن نمود چرا هیچ گونه تصویر و فیلمی به مردم ارائه ندادند؟!

ما باید همواره در انتقاد هم حتی منصف باشیم و هرگز به خاطر خوشحالی کسی دیگر نیاییم و خدمتگزاران واقعی را تخریب کنیم که البته بهترین قضاوت را مدیر محترم دامپزشکی و بهداشت در این خصوص کرده اند و با تایید خادمان مردم در کشتارگاه صنعتی اهواز مهر ابطال بر تخریب منتقدان زدند!

در ادامه گوشه ای از واقعیت های کشتارگاه صنعتی اهواز را به تصویر میکشانیم تا مردم خودشان سره را از ناسره تشخیص دهند.


عکس ها : دکتر سعید آژده

 

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار