• مکاشفه ی مردم در سطرهای سعدی

  مکاشفه ی مردم در سطرهای سعدی

  زمان مطالعه: ۵ دقیقه اعتدال نخبگان- آذین بهرامی/ به نام خداوند دانا و مهربانی که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت (۱) آثار سعدی بهترین گواه بر واقعیتی ست که او نه تنها شاعر و نویسنده ای تواناست که فرزانه ای خردمند و در علوم اخلاق و حکمت . شناخت ِ اجتماع متبحر است و

 • مثل همه ی عصرها نگاهی بر کتاب زویا پیرزاد

  مثل همه ی عصرها نگاهی بر کتاب زویا پیرزاد

  زمان مطالعه: ۴ دقیقه مثل همه ی عصرها/ آذین بهرامی  کسی که می تواند پیش پایش را ببیندیقینادرتشخیص دوردست ها نیزناتوان نخواهدبوداما او درآغاز ِگشودن چشم – حالا به هرعلت ، مدعی ِدیدار تادیده های روشن می شود ؛ نه- دور دست ها را به درستی خواهد شناخت ؛ پس به همین دلیل وبرای کسب تجربه به غوطه خوران

 • قدم زدن من و مولانا در بازار اهواز دریک عصرکرونایی

  قدم زدن من و مولانا در بازار اهواز دریک عصرکرونایی

  زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه برای اهواز «شهری که قدِخودِ من بود از این دنیا ولی خیلی بزرگتر»  نه زیرهیچ آسمانی/ نه زیرهیچ سرپناهی/ امّا اینجادرکنار مردم بودم، مردم ِخودم / جایی که همه محکوم به فلاکت واندوه بودیم/ (آنا آخماتووا )   از اهواز شکایت می کنیم ( یا ) تراوش استدلال اش آرزوست [ قطعه ای گمشده از