به گزارش نخبگان و به نقل از شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با صدور حکمی حمیدرضا خدابخشی را بعنوان رئیس شورا، محمدعلی میری را به عنوان دبیر شورا و آقایان نورالدین بازگیر، علی شهبازی، حمید سلمان‌پور ، مصطفی معصومی و داود آقایی را بعنوان اعضای شورای سیاست گذاری آمار سازمان آب و برق خوزستان منصوب کرد.