اخبار خوزستان

فرایند یکسان سازی شرکتهای آبفا درشهرستان هاتا۳ماه آینده به سرانجام میرسد

به گزارش نخبگان دکترحقیقی پورباحکم مدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشوربعنوان مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان وسرپرست شرکت آب وفاضلاب اهوازمنصوب شدحقیق پورپیش ازاین مدیرعامل آبفاخوزستان بودوباادغام شرکتهای آبفاشهری وروستایی استان باحکم مهندس جانباز مدیرعامل آبفااستان وجدداسرپرست آب وفاضلاب اهوازشد

وی قبل ازانتصاب بهنام مریدی بعنوان مدیرعامل آبفااهواز بمدت چهارماه سرپرست شرکت آبفااهوازراعهده داریودکه دراینمدت پیشرفت پروژه های شرکت آب وفاضلاب اهواز ۳۶درصدبوددرحالیکه باانتصاب بهنام مریدی طی ۹ماه گذشته تاکنون کلاپیشرفت فیزیکی پروژه های آب وفاضلاب اهوازبه ۹درصد رسید

پس ازابلاغ رسمی حکم دکترحقیقی پور بعنوان مدیرعامل شرکت آبفاخوزستان وسرپرست آب وفاضلاب اهواز باوی گفتگوی کوتاهی انجام دادیم

ایتدااین انتصاب رابوی تبریک گفتیم ودرموردآینده شرکتهای آب وفاضلاب شهری وروستایی وچگونگی یکسانسازی آنهاهمچنین حل مشکل فاضلاب اهوازباوی گفتگونمودیم

دکترحقیقی پورابتداازحسن اعتماد مدیرعامل شرکت آبفاکشوراستاندارخوزستان ونمایندگان مجلس بوی تقدیرنمودوگفت بایکسانسازی شرکتهای آبفاشهری وروستایی وظیفه سنگینی بردوش این حقیروهمکارانم قرارگرفت امیدوارم بتوانیم دراینراه انتظارات مردم رابرآورده نماییم وخدمتگزارخوبی برای مردم شریف خوزستان باشیم

دکترحقیقی پوردرموردطرح یکسان سازی شرکتهای آبفا خوزستان درشهرستان هاگفت فرایندطرح یکسان سازی تاسه ماه آینده به سرانجام میرسد ومدیران شهرستاتها مشخص میشوند

سرپرست شرکت آب وفاضلاب همچنین درمورد حل مشکل فاضلاب شهراهوازگفت حل مشکل فاضلاب اهوازازتاکیدات رهبرمعظم انقلاب است ودراین زمینه استاندارخوزستان بجد پیگیرحل مشکلات فاضلاب اهوازاست بنده باتمام توان جهت حل مشکل فاضلاب اهواز تلاش مینمایم وبه فضل الهی این مهم به سرانجام خواهدرسید

دکترحقیقی پوردرپایان یادآورشد بایدباوحدت وفاق وهمدلی بتوانیم مشکلات آب شهزهاوروستاهای استان رابه حداقل برسانیم دراین زمینه هم دولت وهم منتخبین جدیداستان مصمم وهمصداهستند

امیدوارم دراین یکسال باقیمانده عمردولت بتوانیم گامهای اساسی برداریم ودوهدف عمده که مدنظردارم هم حل مشکل آب شهرهاوروستاهای خوزستان همچنین حل مشکل فاضلاب اهوازکه ازتاکیدات حضرت آقاست رابه سرانجام برسانیم وبتوانیم لبخندرضایت رابرالبان مردم اهوازودیگرنقاط استان جاری نماییم

نخبگان

پایگاه خبری تحلیلی اعتدال نخبگان با شعار (نخبگان ، رسانه ی آگاهی) در تاریخ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ و با شماره ۸۳۶۶۶ از سامانه جامع رسانه های کشور آغاز بکار نمود اعتدال نخبگان بین سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ طبق ارزشیابی کیفی رسانه ها که هر ساله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سنجیده می شود جز سه پایگاه برتر خوزستان شناخته شده است و تنها پایگاه خبری خوزستان است که به این مهم دست پیدا نموده است. اعتدال نخبگان با هدف اطلاع رسانی دقیق و صحیح از رویدادهای کشوری برای مخاطبین گرامی طراحی گردیده است البته به دلیل قرار گرفتن دفتر مجموعه در استان خوزستان، این استان اهمیت بیشتری برای ما دارد. خط مشی ما این است که با نگاهی اعتدالی مهم ترین اخبار را پوشش دهد. امید است کار ما در این مجموعه خبری رضایت خاطر همراهان گرامی را بدست آورد.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. ضمن تبریک به ایشان خواهشمندیم به صورت ضربتی و جهادی با قاطعیت و مدیریت خاص خودشان مشکل چهارماهه حقوق عقب افتاده و ۲۷ ماه حق بیمه پرداخت نشده و دفترچه بیمه های فاقد اعتبار پرسنل ابفا روستایی را که خدا رو شکر اکنون تحت مدیریت ایشان قرار گرفته اند را حل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا