پایداری

پایداری شرایط منابع آبی در همه شریان های خوزستان

زمان مطالعه: 2 دقیقه معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از پا ...
انجام

انجام سومین مرحله رهاسازی آب از سد کرخه/ آب در همه شریان‌های حوضه جریان دارد

زمان مطالعه: < 1 دقیقه معاون مطالعات آب سازمان آب و برق خوزستان از سومین مر ...
آخرین

آخرین وضعیت سدهای ‌خوزستان| تنش آبی و خشکسالی ‌‌در سد کرخه/ شرایط مطلوب‌ ‌در دز، کارون و مارون

زمان مطالعه: 3 دقیقه معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با تش ...
وضعیت

وضعیت دز، کارون و مارون خوب است/خشکسالی در کرخه همچنان پابرجاست

زمان مطالعه: 2 دقیقه معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و بر ...
در

در غالب حوضه‌های آبریز با خشکسالی شدید مواجه هستیم

زمان مطالعه: < 1 دقیقه اعتدال نخبگان/ معاون مطالعات پایه و طرح‌های جامع منا ...
ارسال خبر و پیشنهاد به نخبگان
آرشیو ماهیانه
آخرين اخبار
پربازديدترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار