سید کریم در مسیر مستقیم مردمی

دکتر سید کریم حسینی نماینده ای برای تمام اقوام اهوازی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 9 تیر 1401 | 17:24 ب.ظ
دکتر سید کریم حسینی نماینده ای برای تمام اقوام اهوازی زمان مطالعه: ۲ دقیقه دکتر سید کریم حسینی نماینده برای تمام اقوام اهوازی هرچه به انتخابات نزدیکتر میشویم صدای مخالفان توسعه اهواز در سطح ملی بیشتر میشود و این صدا به مثابه سدی ست که نمیگذارد صدای مطالبات بحق مردمی شنیده شود. ماجرا از آنجا شروع میشود که یک رسانه از محبوبیت یک نماینده رنج می برد و او […]
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

دکتر سید کریم حسینی نماینده برای تمام اقوام اهوازیهرچه به انتخابات نزدیکتر میشویم صدای مخالفان توسعه اهواز در سطح ملی بیشتر میشود و این صدا به مثابه سدی ست که نمیگذارد صدای مطالبات بحق مردمی شنیده شود.

ماجرا از آنجا شروع میشود که یک رسانه از محبوبیت یک نماینده رنج می برد و او را ابتدا از سکوی مجلس و خانه ملت که بالاترین سکو و بفرموده حضرت امام در رأس امور است به سکویی نازل تر سوق میدهد و او را در حد یک فعال سیاسی اصولگرایی خطاب میکند که به تدریج مبدل به یک کنشگر صرفاً قومی شده است !
درحالیکه دکتر حسینی طی این سالها بیشترین محبوبیت را میان همه اقوام خوزی دارد؛ از بختیاری های با غیرت گرفته تا اعراب عزیز و شوشتری و دزفولی های نازنین و بهبهانی و رامهرمزی و بهمئی و لر و… که همه اعضا و جوارح یک بدن اند بدنی بنام خوزستان از قامتی بنام ایران.

دکتر حسینی در طول مدت نمایندگی اش الحق پیگیر مشکلات تمام اقوام اهوازی بوده تا جایی که در سالهای اول که به عنوان ریاست مجمع نمایندگان خوزستان بود با سر زدن به شهرهای مختلف خوزستان نقش برادری را الحق برای یک استان ایفا نموده و اهواز در کمتر دوره ای شاهد چنین نماینده دلسوزی بوده است.

اما این صدای اختلاف افکن از تریبون چه کسانی شنیده میشود؟! ایا اینها بواقع دلسوزان اقوام اهوازی و خوزی اند؟!
یا رقیبان و مخالفان نماینده ای هستند که هرگز بر سر منافع مردم یک قدم پا پس نکشیده است .
دفاع از مطالبات مردم نه تنها عیب نیست که مورد تایید همه اقوام است که البته همه قومیت ها در تقسیم بندی نماینده محجوب اهواز به گواه معتمدین یکسان بوده اند.

دکتر سید کریم حسینی البته علم و یقین اش از هر دوره ای بیشتر است که در صورت حضور مجددش در انتخابات مخالفانش به وضوح خواهند دید که پایگاه اجتماعی اش بشدت تقویت شده است، سبد رای مساجد و هیهات مذهبی اهواز و از همه مهمتر عقبه اصولگرایی استان خوزستان از او همواره به عنوان یک ناجی نام برده است و وی برای استمرار حضورش در کرسی های سبز بهارستان در دوره بعد نیازی به تبلیغات کاذب ندارد که همین حضور مردمی اش به واقع بزرگترین امتیاز و دستاورد برای عاقبت بخیری اوست.

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار