به گزارش نخبگان و به نقل از شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ پیام فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به شرح زیر می باشد:

فرارسیدن هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق  را به عنوان فصلی از اندیشه ورزی، تلاش و آگاهی بخشی در راستای اهتمام  به اشاعه فرهنگ صحیح در مصرف آب و برق، و بر داشتن گامی موثر در توسعه جامعه را  گرامی می دارم .

  مقابله با اسراف ریشه در آموزه های   نورانی دینی دارد.

  پویایی و  فراگیر شدن شعارهای مرتبط با  فرهنگ‌ صحیح مصرف انرژی، به عنوان بخشی از مسئولیت های اجتماعی، مستلزم عزمی استوار و حرکت های میان بخشی می دانیم و شایسته است با ارج نهادن به نگرشی خلاق، علمی، کارآمد و روز آمد در سطوح مختلف جامعه در این راستا اقدام کرد.

(( کانون خانواده )) در مقام واحد بنیادین جامعه و بستر  پرورش، تربیت و کمال انسان، را می بایست نقطه آغاز این حرکت ارزشمند ‌فرهنگی اجتماعی در نظر گرفت.

با فرارسیدن فصل تابستان و محدودیت های حوزه انرژی و پیشگیری از  وقوع بحران آب و برق، تسریع عالمانه در فرایند ارتقای سطح آگاهی  جامعه نسبت به مقتضیات زمان، بیش از پیش احساس می شود.

لذا ضرورت دارد که در کنار دولت،  نهادهای تاثیرگذاری چون سازمان های مردم نهاد،  رسانه ها، مجامع فرهنگی و هنری، اساتید حوزه و دانشگاه، مدرسه و کنشگران و فعالان اجتماعی فرهنگی با درنظرگرفتن (( سرمایه های اجتماعی ))،  مناطق مختلف شهری و روستایی به ایفای نقشه ایی درخشان در نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی آب و برق بپردازند.